ចូលរួមលុបបំបាត់អំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារ

អំ​ពើ​ហិង្សា​នៅ​ក្នុង​គ្រួសារ​ក្នុង​សង្គម​កម្ពុជា​នៅ​តែ​បន្ត​កើត​មាន​ឡើង​ឥត​ឈប់​ឈរ​ បញ្ហា​ទាំង​នេះ​បាន​រំលោភ​បំពាន​ដល់​សិទ្ធិ​សេរី​ភាព​ ​និង​សុវត្ថិភាព​របស់​ជន​រង​គ្រោះ​ហើយ​អ្នក​ដែល​ប្រឈម​ខ្លាំង​ជាង​គេ​គឺ​ភាគ​ច្រើន​ជាស្ត្រី។ ដោយ​សារ​តែ​ប្រពៃណី​ទំនៀម​​ទំលាប់​មួយ​ចំនួន​បាន​ដាក់​តម្លៃ​ឲ្យ​ស្ត្រី​ទាប​ជាង​បុរស ហើយ​ស្ត្រី​តែង​តែ​ទទួល​រង​នូវ​ការ​រំលោភ​បំពាន​សិទ្ធ និង​ការ​រើស​អើង ធ្វើ​អោយ​គេគិត​​ថា​ការប្រើប្រាស់​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី​នៅ​ក្នុង​គ្រួសារ​ជារឿង​ធម្មតា ហើយ​ជា​រឿង​របស់​គ្រួសារ​អ្នកដទៃ ដែលរឿង​នេះ​បញ្ហា​ប៉ះ​ពាល់​ដល់​យើង​ទាំង​អស់​គ្នា​ និង​សង្គម​ជាតិ​ទាំងមូល។
Screenshot_2015-08-02-02-55-56ដូចន្នេះ​ដើម្បី​ចូលរួម​លុប​បំបាត់​អំពើ​ហិង្សា​ក្នុង​ គ្រួសារ​ បាន​កម្ម​វិធី​គ្រួសារ​គំរូជា​បាន​លេច​រូបរាង​ឡើង​សារ​ធារណៈ​ដែល​កម្ម​វិធី​ នេះ​ចូលរួម​ជួយ​លុប​បំបាត់​អំពើ​ហិង្សា​ តាម​រយៈ​ការ​ផ្តល់​សារ​អប់រំ​ បង្ហាញ​ពី​ការ​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​ និង​ជំនួយ​ជាដើម​ ដើម្បី​ឲ្យ​កម្ម​វិធី​នេះ​ដើរ​បាន​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​ការ​ការ​គាំ​ទ្រ​ពី​អ្នក​ ទាំង​អស់​គ្នា​ ​ដោយ​ការ​ទាញ​យក​ទៅ​ប្រើប្រាស់​ និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​បន្ត​ទៅ​កាន់​ក្រុម​គ្រួសារ​ និង​អ្នក​នៅ​ជុំវិញ​ខ្លួន​ ឲ្យ​ពួក​គាត់​បាន​យល់ដឹង​ និង​ចូល​រួម​លុប​បំបាត់​ទាំង​អស់​គ្នា ​ហើយ​កម្ម​វិធី​នេះ​យើង​​អាច​ទាញ​យក​ប្រើ​ប្រាស់​បាន​ដោយ​សេរី​ កម្ម​វិធី​នេះ​​ប្រើ​ប្រាស់​តាម​រយៈ​ទូរ​ស័ព្ទ​ដៃ​ទំនើប​ និង​ប្រើ​នៅ​ក្នុង​ប្រព័ន្ធ Android។

សូម​អ្នក​ទាំង​អស់​គ្នា​​ទាញ​យក​វា​ទៅ​ប្រើ​ប្រាស់ ដើម្បី​ចួល​រួម​លុបំ​បាត់​អំពើ​ហិង្សា​ទាំង​អស់គ្នា​។

អ្នក​ទាញ​យក​បាន​គ្រាន់​តែ​ចុច​ត្រង់នេះ  Krousar Koumrou

Please download  this mobile app: Krousar Koumrou

This Mobile App is showing on education about what is domestic violence, the roof of this violence, what we can when violence happened and the way we can help victim by contact other number to support.

Pleas download it if you support this program.

thank you!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s